[1]
M. I. Moustafa, “Some Mineralogical Characteristics of the Egyptian Black Sand Beach Ilmenite Part I: Homogeneous Ilmenite and Titanhematite-Ferriilmenite Grains”, Eng. Technol. Appl. Sci. Res., vol. 12, no. 6, pp. 9614–9631, Dec. 2022.