(1)
Moustafa, M. I. Some Mineralogical Characteristics of the Egyptian Black Sand Beach Ilmenite Part I: Homogeneous Ilmenite and Titanhematite-Ferriilmenite Grains. Eng. Technol. Appl. Sci. Res. 2022, 12, 9614-9631.